dissabte, 22 de novembre del 2008

Vitamines Constitucionals


La Constitució espanyola (1978) resa en el seu article 106.2 el següent:
"Els particulars, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics".

2 comentaris:

joan ha dit...

,,,,, i?

Eva Jove ha dit...

Aquest missatge l'has de llegir en el seu context: en plenes manifes a favor de l'habitatge!